Thursday, February 23, 2017

נל זינק והאיש שהעז לצלצל אליה בטלפון

סופרות וגם סופרים אמורים להיות מובילי דעת קהל, ואינטלקטואלים אבל לפעמים הם סתם אנשים קטנים :המילים ״כיתת אמן״ מצביעות על יחסי מורה תלמיד. לרוב משתמשים במושג כדי לספר על ארוע מיוחד בו אמן ידוע מגיע לעיר ונותן שיעור פרטי קצר לסטודנטים שנבחרו מראש.
כיתת אמן ניתנות בענפים רבים של האמנות ומאד שמחתי כשקראתי שהסופרת האמריקאית נל זינק (הכותלי) נמצאת בירושלים ומעבירה כיתת אמן במשכנות שאננים.
צלצלתי מראש ושאלתי האם להביא איתי טקסט לכיתה. התברר שזה לא יהיה סוג כזה של כיתת אמן, הסופרת תתן הרצאה.
נל זינק גרה בישראל תקופה מסוימת והיא חברה קרובה של הסופר אבנר שץ. היא כתבה אודותיו ואליו, והוא תרגם את ספריה.
כשהתכנסנו כ12 איש בחדר הקטן במשכנות, זינק החלה בנאום תוכחה מכוון כנגד אדם שהעז לצלצל אליה לחדר במלון וביקש ממנה לקרוא את ספרו. הייתי מאד נבוכה והרגשתי אשמה למרות שלא אני צלצלתי ולא שלחתי לה שום מסמך. כשאותו איש מבוגר נכנס לחדר היא לא הרפתה והמשיכה עוד ועוד. כנראה אותו מסכן חשב, בטעות, שכיתת אמן משמעה כיתה שבה מלמדת מומחית בעלת ידע וכישורים בשטח כלשהי והיא תהיה מוכנה לקרוא את יצירתו ולהגיב עליה.
נל זינק סיפרה לנו שהקריירה שלה כסופרת החלה בגיל מאוחר (היא היתה בת יותר מ50 כשפרסמה את ספרה הראשון), אבל בודאי שכחה איך הרגישה לפני שהנס קרה. היא היתה מאד מרוצה מעצמה ורצתה להשוויץ ולא ללמד או לשתף. יותר מזה, היא חזרה מספר פעמים על דעתה שכמעט כל הספרות בת זמננו לא ראויה להערכה. כששאלתי אותה שאלה והזכרתי כדוגמא שם של סופרת אחרת בת זמננו, היא נפנפה אותי באומרה שמעולם לא שמעה עליה.
נושא המפגש היה ״אזניים לכותל״ או ציתות. הייתי בטוחה שזינק תדבר על החשיבות של סקרנות בספרות, ותשתף איך סופרים מקבלים רעיונות כשהם מצותתים לשיחות אחרים. אך היה ברור שאין לה עניין באנשים אחרים, או סקרנות לשמוע אותם. היא דיברה רק על עצמה לאורך המפגש.
לפני כשנה נכחתי בשיחת גלריה מעוררת השראה בייל. מייק לי יוצר הסרטים דיבר על סרטו מר טרנר. אחד הרגעים הזכורים לי ביותר היה כשאמר שהקהל מורכב מאנשים ״אינטלגנטים לפחות כמוני.״
מייק לי היה לבבי ונדיב לקהל באולם. שלא כזינק שהתפרסמה רק לאחרונה הוא מפורסם ובעל שם עולמי מזה זמן רב. הלואי שנל זינק היתה באולם, היא בהחלט יכלה ללמוד ממנו משהו על צניעות ויחס מכבד. אבל מצד שני בהחלט יתכן שהיא אפילו לא יודעת מיהו.
,הרשימה הופיעה באנגלית בטיימס אוף ישראל

No comments:

Post a Comment