Wednesday, August 17, 2016

ספרות לבני נוער: נפתלי בנט כתום סוייר


ספרות לבני נוער: נפתלי בנט כתום סוייר בקורס ספרות לבני נעורים שלקחתי במסגרת לימודי התואר השני, למדנו שיש ירידה משמעותית בקריאה לשם הנאה ברגע שילדים מתבגרים. רשימת הקריאה של הקורס סיפקה לפחות חלק מהסיבות. מרבית הרומנים נכתבו בצורה שבלונית וצפויה וניכר היה חוסר ההערכה לאינטלקט של הקוראים. לפי המאמר ״האם ילדים קוראים ברצינות כיום״ שנכתב על ידי דוד דנבי בניו יורקר מחקרים מאששים עדויות של מורים והורים ואת מה שניכר לעין. רק מתבגרים מעטים הם קוראים כבדים. מחקרים נוספים מעידים שבארה״ב הקריאה להנאה בגיל 17 יורדת באופן משמעותי מגיל 13 הרומן חצוצרה בואדי מאת הסופר המוערך סמי מיכאל, שהוצא מרשימת הקריאה של בתי הספר התיכוניים בישראל, אינו דומה במאומה לסוג הספרים שקראתי בקורס. זה ספר מעורר מחשבה שיכול בהחלט לעניין קוראים צעירים. אך אולי רומנים רציניים הפכו, כפי שטוען דוד דנבי, ״למטלה כמו לעשות כביסה או להכין ארוחה לאח קטן.״ ברור ששר החינוך מודע לבעיה הקשה של מתבגרים שאינם קוראים ומוכיח שהוא מבין את המנטליות שלהם. כך במקום לבקש שיקראו ספרים טובים הוא נוקט בפסיכולוגיה הפוכה ומוציא את חצוצרה בואדי מרשימת קריאת החובה. האם עשה זאת בכוונה כדי לפתות מתבגרים לקרוא שוב? אם כן הוא למד מהטוב ביותר. במידה רבה נפתלי בנט מזכיר לי את תום סוייר, גיבורו של מרק טויין. כמו השר, גם תום בטוח שהוא יותר חכם מכולם ומשתמש בתחבולות כדי להשיג את מבוקשו על חשבון אחרים. הסיפור המפורסם של סיוד הגדר היא דוגמא מובהקת לכך: חבר מבקש מתום לתת לו גם כן לצבוע את הגדר .. תום אומר לו השתגעת שאני אתן לך לצבוע את הגדר? אתה תהרוס לי את העבודה! אתה יודע צביעת הגדר היא עבודה אחראית ומיוחדת, והדודה פולי סרבה לבקשות בני הבית האחרים לעשות את המלאכה ונתנה לי לעשות זאת וכו. תום מצליח לגרום לחבר לרצות יותר ואפילו לשלם על צביעת הגדר בתפוח העץ שיש לו בכיסו. עד מהרה מגיעים עוד חברים כדי לראות את צביעת הגדר וכל אחד מהם מבקש מתום סוייר לתת לו לצבוע את הגדר ולתת לתום סוייר תשלום עבור צביעת הגדר מרק טווין מסכם את סיפור הגדר במילים הבאות: כדי לגרום למישהו לחשוק בדבר, צריך רק לעשות אותו קשה להשגה. הרומן תום סוייר עצמו הוחרם כי תום נראה כדמות מפוקפקת מבחינה מוסרית. אנו יודעים שהחרם תרם לפופולריות של הספר ולהצלחתו. הודות לנפתלי בנט יש לנו ספר נוסף ברשימת רבי המכר המוחרמים

No comments:

Post a Comment