Thursday, August 4, 2016

סאלם הקטנה או מי מפחד משלוםבגן משחקים במערב פילדלפיה נכדתי ליאורה שיחקה עם ילדה קטנה. נודע לנו ששמה סאלם. היא דיברה עם אביה באנגלית במבטא אמריקאי והוא ענה לה באנגלית במבטא זר. כששמעתי את שמה של הילדה אמרתי מיד ״איזה שם מקסים״ ואז התחלתי לחשוב על השלום ועל האזור שלנו.
עד לאחרונה לא הבנתי עד כמה השלום ירד מגדולתו. אבל אז היו הבחירות והמועמד ביבי נתניהו שכח שהוא גם ראש הממשלה של כולנו וביום הבחירות הזהיר את תומכיו מהאזרחים הישראלים האחרים, הבוחרים הערבים, אלו שנוהרים לקלפיות. באוקטובר האחרון אותו ראש הממשלה בישר לנו שלעולם נחיה על חרבינו.
נראה עכשיו ברור ששלום כבר לא רלוונטי ושבכל פעם שאנחנו מברכים אחד את השני בשלום אין אנו דוברים אמת. גרוע מכך, ממה שאני רואה מסביב שלום הפך למילה צינית פוליטית. למשל, בתגובה למאמר על נשים עושות שלום שפרסמתי בפייסבוק זכיתי לקיתון של תגובות מייאשות.
במאמר הדגשתי שמאז שהוקמה התנועה לאחר מבצע צוק איתן, היא הגדירה עצמה כלא מפלגתית. היא קמה כתנועת שטח שתהווה מטריה לנשים רבות מרקעים שונים ככל הניתן. נשים עושות שלום נשארה באופן מודע בתוך הקונצנזוס והדגישה רק ערכים אוניברסליים, ולכאורה, לא שנויים במחלוקת. זה היה אמור לעבוד, האם ישנה אשה שתודה בפה מלא שאינה רוצה שלום?
כנראה שכן, אחת הקוראות שבתמונת הפרופיל שלה היא מופיעה עם תינוק חייכן טענה שהרצון לשלום הפך למכבסת מילים ועמדה על כך, בכמה תגובות לאותו מאמר, שלומר ששלום זאת לא עמדה פוליטית זאת טפשות ובורות, היא התכוונה אלי.
כמה עצוב שאנשים מוותרים על הזכות לחיות בשלום ואפילו פוחדים ממנו. אבל זה יותר מפחיד כשנשים צעירות, במיוחד אמהות, משלימות עם כך שגם בעתיד ילדיהם יחיו על חרבם.
כמה חברות בקבוצת הפמיניסטיות הדתיות כתבו שהקבוצה היא לא המקום למאמר על נשים ושלום ובקשו שהאדמיניות תורדנה אותו. נראה שבאקלים הפוליטי של היום יהיה זה צעד נבון לתנועת נשים עושות שלום להסיר את המילה נשים וגם את המילה שלום מהשם. המילה ״עושות״ יכולה בנתיים להשאר.
כמו ערכים אוניברסלים אחרים בחברה שלנו (לא תרצח, לא תגנוב, ולא תחמוד) גם השלום כבר לא תקף.
מעניין לכמה תינוקות ישראלים ופלסטינים שנולדים היום ניתן השם שלום/סאלם. אך לפחות אפשר להתנחם בכך שמעבר לים בדמוקרטיה הגדולה בעולם, סאלם הקטנה עדיין משחקת עם הנכדה הישראלית שלי.
נ.ב בדקתי עכשיו ושלום איננה אחת ממילות המפתח המוצעות על ידי העורך לשימוש הבלוגרים בטיימס אוף ישראל.
המאמר הופיע באנגלית בטיימס אוף ישראל

No comments:

Post a Comment