Tuesday, March 15, 2016

בוז להשכלה: המכללה להוראת טכנולוגיה

במקרה  אני לימדתי  אנגלית במשך כמה שנים במכללה אותה ניהלה סגנית יושב ראש המל״ג הנבחרת דוקטור רבקה ודמני שאומן.
רוב האנשים לא מכירים את המכללה להוראת טכנולוגיה שהתחבאה לה באחד הרחובות השקטים של הצפון הישן בתל אביב, מקום נעים ואינטימי שנראה ונוהלה כמו בית ספר תיכון נחשל ולא כמו מכללה.
למרות שמו, האספקט הטכנולוגי היה ירוד, גם מבחינת ההוראה המכללה לא משכה אליה תלמידים איכותיים אלא הסטודנטים  הגיעו למכללה בגלל שלא התקבלו לשום מוסד אחר, וכאן קבלו מלגה בשווי חצי שכר הלימוד המיועדת לתלמידי הוראה,
מבחינת האנגלית תלמידי ברובם לא השלימו 5 יחידות אנגלית או עשו פסיכומטרי.
מוסדות כמו המכללה להוראת טכנולוגיה חשובים כיון שהם נותנים הזדמנות לחיים טובים יותר לסטודנטים שאחרת לא היו לומדים, אך בינם לבין מוסד להשכלה גבוהה אין שום קשר.
מעולם לא שמעו שם על מצוינות, מחשבה ביקורתית ומחקר
זה לא אליטיזם להתנגד לסגנית שעשתה במוסד כזה את הקריירה שלה, זאת .
.הגנה עצמית של האקדמיה ודאגה לעתיד שלנו.
המאמר בכללותו הופיע בעיתון הדיגיטלי טיימס אוף ישראל 

No comments:

Post a Comment